O firmie

Firma BSK BIOGEST Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku prowadzi działalność od stycznia 1998 roku obejmującą projektowanie, realizację projektów, dostawę urządzeń i ich montaż oraz rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków komunalnych i pochodzących z przemysłu spożywczego.
Promujemy na rynku polskim trzy nowoczesne technologie::

  1. Oczyszczanie ścieków w systemie sekwencyjnych reaktorów biologicznych BSK BIOGEST z powierzchniowym napowietrzaniem ścieków.
  2. Autotermiczną termofilową stabilizację osadów ściekowych (ATSO).
  3. Dezodoryzację odorów w obiektach oczyszczalni ścieków.

Naszym partnerem we wdrażaniu technologii oczyszczania ścieków jest firma BIOGEST INTERNATIONAL GmbH Niemcy z siedzibą w Dreźnie, którą reprezentujemy na rynku polskim.

W zakresie procesu ATSO współpracujemy z czołową firmą wytwarzającą instalacje służące do przeprowadzania tego procesu FUCHS Enprotec GmbH (Niemcy) z siedzibą w Mayen, którą reprezentujemy na rynku polskim.

Problemy dezodoryzacji odorów rozwiązujemy we współpracy z firmą NEUTRALOX® Umwelttechnik GmbH Niemcy z siedzibą w Hennef, której jesteśmy reprezentantem na terenie Polski